Leasing

Anglické slovo leasing v překladu znamená pronájem. To znamená, že předmět leasingu si nájemce pronajme od pronajímatele. Oním předmětem může být jak věc movitá, tak nemovitost. Leasing mohou využít fyzické i právnické osoby, soukromé osoby i podnikatelé.

Při leasingu pronajímatel poskytne nájemci určitou věc k užívání, za což platí pravidelné splátky v dohodnuté výši. Po doplacení celé sumy předmět leasingu přechází do vlastnictví nájemce. To je podstata leasingu. Kupní cena je zatížena úrokem, tzn., že celková částka věci je o několik procent vyšší.

Leasing je především určen lidem a firmám, které nemají dostatek finančních prostředků ke koupi předmětu. Zaplatí tedy první mimořádnou splátku tzv. akontaci, jejíž výše se zpravidla pohybuje mezi 0 – 70% z celkové sumy. Poté věc převezme a může ji neomezeně využívat. Počáteční investice je tedy minimální. I z tohoto důvodu představuje leasing v současné době velmi oblíbený způsob financování.

Základem leasingu je leasingová smlouva. Ta musí vedle indentifikačních údajů klienta (nájemce) a pronajímatele a nezbytných dokumentů obsahovat řadu dalších náležitostí, mezi které patří cena předmětu, celková cena leasingu, výši a datum splatnosti pravidelných splátek, výši úroků a podmínky odstoupení od smlouvy. Leasingová smlouva je naplněna v momentě doplacení poslední splátky a předání věci do užívání klienta.

Předmětem leasingu můžou být technologické celky a stroje, výrobní linky, obráběcí, polygrafické, stavební a textilní stroje, zdravotnická a telekomunikační zařízení, výpočetní technika a kancelářské vybavení aj. Některé leasingové společnosti zajišťují v průběhu leasingu kompletní servis a údržbu strojů a zařízení.

Alfou a omegou lesingu jsou úroky. Jejich výše se liší podle leasingové společnosti a odvíjí od mnoha faktorů, mezi něž se počítá celková cena předmětu leasingu, doba splácení a v neposlední řadě podle tzv. bonity klienta. Leasingové společnosti většinou na svých webech poskytují možnost spočítat si výši úroku pomocí leasingové kalkulačky. Po zadání několika údajů, jako je výše příjmů nebo doba splácení, vám vyskočí úrok. Ten je ale pouze orientační, a tak potom doporučujeme navštívit přímo banku nebo leasingovou společnost, neboť faktorů hrající roli při určování úroku je mnohem více. Bonita klienta znamená schopnost splácet předmět. Tu si banka vypočítá na základě výše příjmů, obratu firmy, popřípadě dalších finančních závazků. Na leasing tedy nedosáhne každý. Podle zmíněných faktorů platí zákazník i akontaci. Je-li bonitní, akontace se pohybuje na nízké úrovni, naopak platí první mimořádnou splátku vyšší.

Leasing může být řešením pro financování vašeho podnikání či nákupu auta či spotřebního zboží.

Nejrozšířenějším leasingem je leasing automobilů, který se v současnosti stal při koupi vozu téměř pravidlem. Dalšími druhy jsou leasing nemovitostí, leasing strojů a zařízení, operativní leasing, leasing mezi osobami, zpětný leasing. Mezi nejznámější banky poskytující tento způsob financování je ČSOBLeasing a UniCredit leasing. Zbavit se povinností vyplývajích z leasingu lze rovněž přenecháním leasingu druhé osobě.

Výhody leasingu představuje především absence vstupní investice, dále pak rychlejší sjednání leasingu v porovnání s běžným úvěrem a riziko inflace nese leasingová firma. Nevýhodou je fakt, že leasing je o něco dažší než běžný úvěr nebo hypotéka, jsou omezena vlastnická práva (předmět ještě není váš) a odstoupení od smlouvy je zatíženo poměrně vysokým penále.

Na českém trhu dnes působí mnoho leasingových společností. Doporučujeme proto při vybírání leasingu jistou obezřetnost, nebo využít rovnou služeb zavedených bankovních ústavů.