Potřebné dokumenty pro leasing

Soukromá osoba:

platný občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, rodný list atd.), doložení příjmů za poslední 3 měsíce, SIPO, výpis z bankovních účtů a z vyúčtování mobilních operátorů

Fyzická osoba – jednoduché účetnictví:

platný občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, rodný list atd.), koncese nebo živnostenský list, osvědčení o DIČ, daňové přiznání za minulý rok a peněžní deník za běžný rok

Fyzická osoba – podvojné účetnictví:

platný občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, rodný list atd.), koncese nebo živnostenský list, osvědčení o DIČ, daňové přiznání za minulý rok, výsledovka a rozvaha za předcházející a současné období

Právnická osoba:

výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o DIČ, daňové přiznání za předcházející rok, výsledovka a rozvaha za předcházející a současní období