Leasing nemovitostí

Leasing nemovitostí představuje poměrně komplikovaný finanční produkt. Jde o dlouhodobé financování nemovitosti při rozložení nákladů na pořízení do několika let. Uživatel nemovitosti je v ní pouze v pronájmu, ve skutečnosti ji vlastní leasingová společnost. Ta inkasuje v pravidelných intervalech splátky a po zaplacení poslední částky leasingu přechází nemovitost do vlastnictví nájemce, přičemž splněny musí být všechny podmínky vyplývající z leasingové smlouvy.

Výhodou leasingu nemovitostí je absence prvotního vysokého nákladu na koupi či stavbu domu. Tuto nemalou čásku za vás zaplatí leasingová společnost a vy ji potom splácíte. Jedná se tedy o rozložení nákladů do dlouhodobějšího horizontu. Některé společnosti rovněž nabízejí, že se o dům postarají i v průběhu vašeho nájmu, nebo dozorují jeho stavbu. Mezi další výhody patří to, že leasingové splátky snižují základ daně, investice do nemovitosti je dobrá pojistka vůči inflaci, existuje zde snadná dostupnost leasingu nebo správa nemovitosti spadá pod kompetenci leasingové společnosti.

Jistou nevýhodu leasingu nemovitostí představuje jeho dvojí zdanění. Částka na pořízení nemovitosti se daní na začátku procesu, kdy ji nakupuje leasingová společnost, a také po splacení úvěru, kdy vlastnictví přechází do rukou nájemce. Sazba činí 3%. Vyšší náklady na úvěr tedy připadají v úvahu spíše u větších firem než u fyzických osob nebo malých živnostníků.

Běžná doba trvání leasingu nemovitostí se pohybuje mezi 8 a 16 lety a výši splátek určuje cena nemovitosti a délka splácení. Leasing můžete použít na čerstvě zkolaudované nemovitosti či nemovitosti po rekonstrukci, které mohou být zatíženy zástavním právem. Většinou jde o budovy ke komerčnímu využití, tedy provozní, výrobní, administrativní budovy a zdravotnické nebo lázeňské objekty. U rodinných domů leasing nemovitosti můžete použít taktéž, ale v tomto případě se přece jenom klasická hypotéka jeví jako lepší řešení.