Přenechám leasing

V případě, že jich nechcete splácet leasing na auto, existuje pro vás v podobě finančního produktu přenechám leasing možnost zbavit se svého závazku. Vůz je stále majetkem leasingové společnosti, vy jste jen jeho pronajímatel, a tak nemáte právo auto prodat.

Zájemce si tedy automobil nekupuje, ale pouze přebírá plnění vašich leasingových závazků v rámci smlouvy s leasingovou společností. Doslova tedy přenecháte leasing někomu jinému a ten musí řádně doplatit celou sumu vozu, aby se stal jeho soukromým majetkem.

K přenechání leasingu je potřeba souhlas dané leasingové společnosti.