Leasing ČSOB

Leasing v dnešní době představuje jednoduché řešení ve financování podnikání a investic. Oblíbeným finančním nástrojem je rovněž u soukromých osob, zejména v případě nákupu automobilu.ČSOB v oblasti leasingů nabízí tyto produkty – finanční leasing, operativní leasing a EUROleasing.

Výhodou finančního leasingu je, že nemusíte na začátku vynakládat celou vysokou částku na pořízení, ale jenom nižší částku – akontaci. Poté v pravidelných měsíčních splátkách splácíte danou věc leasingové společnosti nebo bance, přičemž věc již máte v užívání. Po doplacení celé částky a splnění všech smluvních podmínek věc přechází do vašeho osobního vlastnictví. Splátky jsou kalkulovány s pevným úrokem, který se po dobu trvání smlouvy nemění. Pro podnikatele jsou splátky uznatelným daňovým nákladem až do 100 milionů za rok. Navíc se neobjeví v účetní rozvaze, neboť se jedná o mimobilanční financování.

Další druhy finančního leasingu, které nabízí ČSOB, jsou zpětný leasing, subleasing (podnájem leasingového předmětu třetím subjektem), PRIBOR+ (provázání se sazbou 3M PRIBOR na trhu mezibankovních depozit způsobující pohyblivé leasingové částky) a Eurový leasing (vedený v eurech).

Operativní leasing u ČSOB můžete použít na nákup osobních, užitkových a nákladních automobilů, na pořízení strojů a zařízení, na správu vozového parku (fleet managment) a na uvolnění finančních prostředků odprodejem vašeho stávajícího autoparku a užívání formou full-service leasingu.

EUROleasing s podporou fondů Evropské unie je zvýhodněný finanční leasing malým a středním podnikům. Podnik musí mít méně než 250 zaměstnanců na plný úvazek a roční obrat do 40 milionů eur. Pomocí EUROleasingu lze financovat projekty přispívající k energetickým úsporám, ochraně životního prostřední a rozvoji cestovního ruchu. Minimální částka čerpání z evropských fondů je 20 tisíc eur, maximální 250 tisíc eur a minimální hodnota investičního projektu činí 40 tisíc eur. Doba trvání smlouvy je 48 měsíců a akontace představuje 10% – 50% z celkové částky.