Leasing strojů a zařízení

Leasing strojů a zařízení využívají zejména začínající podnikatelé či firmy, které chtějí svoji výrobu rozšířit a expandovat. Počáteční náklady většinou šplhají dosti vysoko, a tak leasing strojů představuje vítanou alternativu financování. Na leasing se dají pořídit i počítače a kancelářské vybavení.

Nejčastějším předmětem leasingu strojů a zařízení jsou velké technologické celky a výrobní linky, obráběcí, svářecí, textilní, stavební a tiskařské stroje, dále pak zemědělské stroje, zdravotnické přístroje a telekomunikační zařízení a obecně vybavení provozoven. Dobu trvání leasingu určuje samotný předmět úvěru nebo lépe řečeno jeho cena. Akontace se potom pohybuje v rozmezí od 0% do 70% pořizovací ceny zařízení. Při leasingu strojů a zařízení můžete těžit z různých daňových výhod.

Podmínky nutné k leasingu strojů a zařízení

V první řadě musí jít o podníkatele, tzn. fyzické nebo právnické osoby, neboť součástí smlouvy je výpis z obchodního rejstříku, DIČ a seznam majitelů. Spolu s roční účetní uzávěrkou včetně příloh tvoří základní údaje leasingové smlouvy. Dále je nutné předložit přehled aktuálních úvěrových nebo leasingových smluv, přehledný seznam závazků a pohledávek a roční účetní uzávěrku za běžné účetní období. Podnikatelský záměr leasingové společnosti vyžadují u vyšších částek. Souhrn těchto skutečností tvoří bonitu vaší firmy, která je základní vodítko pro udělení leasingu strojů a zařízení.